Mandala Team Profile

Head-shot of Shiva Pariyar

Shiva Pariyar

General Details

Gender: Male
Height: 5 ft. 4 inch.
Blood Group: A+
Address: Chiti, Lamjung
Contact No: (+977) 9860084867/9823496285
Email: pariyarshiva777@gmail.com

जो खुल्ला आँखाले देखेका केही थान सपनाहरू छन्ः आफ्नो समाजमा भएका विभेद, अन्याय, अपारदर्शिता, र अशिक्षा लगायतका व्याप्त समस्याहरूमा कला र नाटकका माध्यमबाट काम गरि पेचिलो व्याङ्ग्य गर्दै समुदायलाई सचेत गराउन मन छ, आफ्नो गाउँ-ठाउँमा सिमीत स्रोत र साधन कै भरमा थिएटर गर्न मन छ ।

 

 

 

Motto:
रङ्गमञ्चलाई माया गर्ने मान्छे
Lanugage Known: Nepali, English, Hindi
Skills: Writing, Direction, Set Making, Acting, Wielding, Carpentry, Singing
Education: SLC
Working Areas of Interest: Writing, Direction, Set Making
Trainings:
  • Theatre Garage - Second Batch, Theatre Mall
  • Mandala's Drama School - First Batch, Mandala Theatre
Past Works:

 

  • Worked as an artist in Street Plays.
  • Worked as an artist in 'Kashmiri Galbandi - Nepali Movie' in 2010.
  • Worked as an artist in the play 'Baula Kaji Ko Sapana', as Chorus in 'Bed No. 99'.
  • Worked as an assistant art director in the short film 'Ashmina', in the feature film 'Kathputali'.
  • Worked as a volunteer in Nepal International Theatre Festival - 2019
  • Worked in tools engineering for two years.
  • Worked in Set Making since 2016.
Affiliations:

 

Mandala Theatre (As a student)

Picture Gallery of Shiva Pariyar